Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 20.12.2011

Suomessa käytetystä puuaineksesta puolet menee polttoon

Suomessa käytetyn puun kokonaismäärästä poltettiin puolet vuonna 2010. Paperiin ja kartonkiin sitoutui 22 prosenttia, sahatavaraan 11, puulevyihin 3 sekä vientimassoihin 6 prosenttia puuaineksesta. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen metsätilinpidon puun käyttötaseesta ja massataseesta.

Puuaineksen sitoutuminen tuotteisiin vuosina 1990–2010

Puuaineksen sitoutuminen tuotteisiin vuosina 1990–2010

Polttoainekäytön suuri osuus johtuu pääasiassa metsäteollisuuden puuainesjäämien kuten kuoren ja jäteliemien poltosta. Osuudet eivät ole viime vuosina merkittävästi vaihdelleet, vaikka polton osuutta on kasvattanut myös metsähakkeen lisääntynyt käyttö energiantuotannossa.

Puuaineksen käyttömäärät on laskettu puun kuiva-aineena. Esimerkiksi tuoreen raakapuun kuiva-ainepitoisuus on keskimäärin 43 prosenttia. Metsäteollisuuden jäteliemien puukuiva-ainepitoisuus on noin 70 ja paperin ja kartongin keskimäärin 65 prosenttia. Paperi ja kartonki sisältävät puuaineksen lisäksi myös erilaisia päällyste- ja täyteaineita.

Metsätilinpitoon on koottu Metsäntutkimuslaitoksen, Tilastokeskuksen, Metsäteollisuus ry:n ja Tullin tietoja puun tarjonnasta ja käytöstä sekä niihin liittyvistä kansantalouden tilinpidon tunnusluvuista vuosilta 1990-2010.


Lähde: Metsätilinpito 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, ymparisto.energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (264,6 kt)

Taulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 20.12.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsätilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6222. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.4.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mettp/2010/mettp_2010_2011-12-20_tie_001_fi.html

Jaa