Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Kuvaus

Tilastot kuvaavat puuvarojen muutoksia ja puuaineksen virtoja sekä niihin liittyviä taloudellisia arvoja kansantaloudessa. Puun lisäksi mukana on myös muita metsien tuottamia hyötyjä, joiden määrät tai rahamääräinen arvo tunnetaan sekä metsiin liittyviä pinta-alatietoja.

Tilaston koko kuvaus.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Metsätilinpito [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6222. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 10.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/mettp/meta.html