Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Publicerad: 20.12.2011

Av det trämaterial som används i Finland förbränns hälften

År 2010 förbrändes 50 procent av den totala mängden trä som användes i Finland. Av trämaterialet var 22 procent bundet till papper och kartong, 11 procent till sågvirke, 3 procent till träbaserade skivor och 6 procent till exportmassor. Uppgifterna framgår ur användnings- och massbalansen i Statistikcentralens skogsräkenskaper.

Trämaterial i produkter åren 1990-2010

Trämaterial i produkter åren 1990-2010

Den stora andelen bränsleanvändning beror i huvudsak på förbränning av skogsindustrins trämaterialrester såsom bark och avlut. Andelarna har inte varierat i någon betydande grad under 2000-talet, fastän förbränningens andel numera ökar också till följd av den stigande användningen av skogsflis inom energiproduktionen.

Förbrukningsvolymerna för trämaterial har beräknats i torrsubstans. Färskt råvirke till exempel har en torrsubstans på i medeltal 43 procent. Torrsubstansen i skogsindustrins avlutar är omkring 70 procent och i papper och kartong i medeltal 65 procent. Papper och kartong innehåller förutom trämaterial också olika yt- och fyllnadsmaterial.

I skogsräkenskaperna finns samlat Skogsforskningsinstitutets, Statistikcentralens, Skogsindustrins rf:s och Tullens uppgifter om tillgången på och användningen av trä samt till dem anknytande nyckeltal inom nationalräkenskaperna för åren 1990–2010.


Källa: Skogsräkenskaper 2010, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jukka Muukkonen (09) 1734 3224, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (265,6 kB)

Tabeller

Tabellbilagor


Uppdaterad 20.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Skogsräkenskaper [e-publikation].
ISSN=1798-6230. 2010. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/mettp/2010/mettp_2010_2011-12-20_tie_001_sv.html

Dela