Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Julkaistu: 3.4.2008

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kasvu voimistui ja kannattavuus heikkeni hieman vuonna 2006

Majoitus- ja ravitsemistoiminta kasvoi reippaasti. Toimialan liikevaihto kasvoi 7,9 prosenttia ollen 4,8 miljardia vuonna 2006. Jalostusarvon kasvu oli lähes yhtä nopeaa eli 7,3 prosenttia. Vuonna 2006 jalostusarvoa kertyi 1,8 miljardia. Yrityksiä oli 10 400 eli 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Samalla nämä yritykset työllistivät 51 300 henkilöä. Henkilöstöstä 10 800 työskenteli majoitustoiminnassa ja 40 500 ravitsemistoiminnan alalla.

Käyttökatteella mitattuna majoitustoiminnan huippuvuoden 2000 jälkeen (12,7 prosenttia) kannattavuus laski tasaisesti vuoteen 2004 kunnes se vakiintui 9,7 prosentin tasolle. Viime vuosina liikevaihto ja kulut ovat kasvaneet samaa vauhtia, jolloin suhteellinen kannattavuus on säilynyt ennallaan.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto ja käyttökateprosentti 1999-2006

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto ja käyttökateprosentti 1999-2006

Sen sijaan ravitsemistoiminnassa käyttökateprosentti laski hieman ollen 6,2 vuonna 2006. Huippuvuosi oli 2004, jolloin käyttökate käväisi 7,3 prosentissa. Käyttökateprosentin lasku aiheutui kulujen liikevaihtoa nopeammasta kasvusta.

Tiedot perustuvat verohallinnon elinkeinoveroaineistoihin. Tietoja on täydennetty Tilastokeskuksen omalla kyselyllä. Verohallinto uudisti vuodesta 2006 alkaen veroaineiston tietosisältöä. Lue lisää muutoksesta .


Lähde: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Tolkki (09) 1734 2925, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi

Julkaisu pdf-muodossa (13 sivua 315,1 kt)

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 03.04.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.5.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/2006/matipa_2006_2008-04-03_tie_001_fi.html

Jaa