Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2006

Majoitus ja ravitsemistoiminta oli reippaassa kasvussa vuonna 2006. Yritysten lukumäärä, henkilöstön määrä ja myyntiä kuvaavat tunnusluvut olivat kasvussa. Yritysten lukumäärä oli 10 400, mihin tuli lisäystä noin 200 yritystä edellisvuodesta. Nämä yritykset työllistivät yhteensä 51 300 henkeä ollen suhteellisen työvoima intensiivinen toimiala. Näiden yritysten liikevaihto ylitti 4,8 miljardia, jolloin kasvuksi kirjattiin 7,9 prosenttia. Samalla jalostusarvo nousi 1,8 miljardiin, mikä vastasi 7,3 prosentin kasvua.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvo ja henkilöstö 1999–2006

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan jalostusarvo ja henkilöstö 1999–2006

Valtaosa, 98 prosenttia toimialan yrityksistä, kuului pk-sektoriin. Liikevaihdosta ne keräsivät runsaat 62 prosenttia ja työllistivät henkilöstöstä 68 prosenttia. Jalostusarvoa pk-sektorille kertyi noin 1,1 miljardia euroa, mikä oli 63 prosenttia koko toimialan jalostusarvosta.

Toimialan henkilöstöstä työskenteli ravitsemistoiminnassa 79 prosenttia työllistäen 40 500 henkeä. Majoitustoiminnassa työllisiä oli 10 800. Liikevaihdon mukaan ravitsemistoiminnan osuus toimialakokonaisuudesta oli hieman pienempi 74 prosenttia. Jalostusarvoa toimialoilla kertyi ravitsemisessa 1,3 miljardia ja majoituksessa 460 miljoonaa. Jalostusarvoa per henkilö kertyi selvästi enemmän majoituksessa, jopa 42 400 euroa, kun ravitsemistoiminnassa vastaava luku oli 33 000 euroa per henkilö.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kannattavuuden tunnuslukuja 1999–2006

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan kannattavuuden tunnuslukuja 1999–2006

Reippaasta kasvusta huolimatta toimialan tulosmittarit jatkoivat hiljaista laskua. Varsinaisten toimintakulujen vähentämisen jälkeen toimialan yrityksille jäi käyttökatetta 351 miljoonaa euroa, mikä vastasi 7,1 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Liikevoittoa jäi 3,5 prosenttia samalla kun nettotulos painui alle kahden prosentin. Tilikauden tulos oli 191 miljoonaa euroa eli 3,9 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Pk -yritykset keräsivät tilikauden tulosta 170 miljoonaa, jolloin suurille yrityksille jäi 21 miljoonaa. Vastaavat prosenttiluvut tilikauden tulokselle olivat 5,5 ja 1,1.

Majoitustoiminnan kannattavuuden tunnuslukuja 1999–2006

Majoitustoiminnan kannattavuuden tunnuslukuja 1999–2006

Majoitustoiminnan kannattavuuden tunnusluvut lukuunottamatta nettotulosta kohenivat hieman verrattuna edellisvuoteen. Käyttökate säilyi lähes ennallaan. Käyttökatetta jäi 123 miljoonaa euroa eli 9,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Liikevoittoa kertyi 56 miljoonaa eli 4,4 prosenttia. Nettotulos supistui 2,2 miljoonalla eurolla ja oli noin 30 miljoonaa euroa. Tilikauden tuloksena toimialalle jäi reilu 30 miljoonaa euroa voittoa, mikä oli 2,4 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Ravitsemistoiminnan kannattavuuden tunnuslukuja 1999–2006

Ravitsemistoiminnan kannattavuuden tunnuslukuja 1999–2006

Kaikki tarkastellut kannattavuuden tunnusluvut heikkenivät. Toiminnan tuloksellisuus heikkeni, kun käyttökatetta kertyi 228 miljoonaa euroa eli 6,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Tämä oli viisi miljoonaa vähemmän kuin edellisvuonna. Samoin liikevoitto heikkeni 116 miljoonaan vastaten 3,2 prosenttia liiketoiminnan tuotoista. Nettotuloksen mukaan voitonjakoon jäi 61 miljoonaa euroa vastaten 1,7 prosenttia liiketoiminnan tuotoista.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan taseen rakenne ilman ennakkomaksuja vuonna 2006

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan taseen rakenne ilman ennakkomaksuja vuonna 2006

Vuonna 2006 uudessa osakeyhtiölaissa tehtiin muutos pääomalainan käsittelyyn. Uuden tasekaavan mukaan pääomalainaa ei enää esitetä oman pääoman eränä vaan veloissa. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa muutos aiheutti noin kuuden prosenttiyksikön omavaraisuusasteen laskun.

Uudella kaavalla lasketuilla luvuilla omavaraisuusaste oli 29 prosenttia. Tämä oli hieman edellisvuotta vahvempi, jolloin omavaraisuusaste oli 26 prosenttia. Samalla kokonaisvelat suhteessa liikevaihtoon säilyivät lähes ennallaan ollen nyt 41,8 prosenttia.


Lähde: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Tolkki (09) 1734 2925, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 03.04.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. 2006, Majoitus- ja ravitsemistoiminta 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/2006/matipa_2006_2008-04-03_kat_001_fi.html