Tämän tilaston uudet tiedot julkaistaan Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto -tilaston sivuilla.

2. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan taseet 2006

  Majoitustoiminta Ravitsemistoiminta
1000 euroa 1000 euroa
TASEET    
Pysyvät vastaavat yhteensä 801 210 892 287
Vaihto-omaisuus yhteensä 38 650 94 629
Rahoitusomaisuus yhteensä 268 721 704 909
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 307 371 799 539
Vastaavaa yhteensä 1 108 582 1 691 826
Oma pääoma yhteensä 318 277 435 298
Tilinpäätössiirtojen kertymä yhteensä 33 033 21 980
Pakolliset varaukset yhteensä 566 1 044
Vieras pääoma yhteensä 756 705 1 233 503
Vastattavaa yhteensä 1 108 582 1 691 826
Pääomalaina 38 411 129 127

Lähde: Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto 2006, Tilastokeskus

Lisätietoja: Ville Tolkki (09) 1734 2925, rakenne.tilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kaija Hovi


Päivitetty 03.04.2008

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Majoitus- ja ravitsemistoiminnan tilinpäätöstilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-5344. 2006, 2. Majoitus- ja ravitsemistoiminnan taseet 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/matipa/2006/matipa_2006_2008-04-03_tau_002_fi.html