Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, januari

Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2018

Index 2010=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 114,0 1,2 3,5
Geokonstruktioner 115,8 0,6 3,7
Markkonstruktioner 112,9 -0,1 1,8
Bergkonstruktioner 114,6 0,2 0,5
Beläggningar 112,5 6,4 12,5
Kommunaltekniska system 116,4 0,6 4,7
Betongkonstruktioner 117,9 0,7 0,4
Tekniska och andra system 107,6 0,0 0,7
Krossarbeten 1) 114,5 -0,1 5,3
Vägunderhåll 1) 113,6 0,4 1,5
Gatuunderhåll 1) 113,9 0,2 2,1
Banunderhåll 1) 113,3 0,0 2,5
Underhåll, totalt 1) 113,6 0,2 2,0
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sara Näätänen 029 551 3062, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.7.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juni 2018, Tabellbilaga 2. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juni 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 28.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/06/maku_2018_06_2018-07-23_tau_002_sv.html