Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, maj

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2018

Index 2015=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 102,2 -0,4 1,7
Geokonstruktioner 103,4 -0,1 2,1
Markkonstruktioner 100,3 0,4 1,0
Bergkonstruktioner 101,3 -0,1 0,9
Beläggningar 106,8 -3,1 4,0
Kommunaltekniska system 102,4 0,0 2,8
Betongkonstruktioner 102,6 -0,4 0,3
Tekniska och andra system 101,3 0,5 0,8
Krossarbeten 1) 103,5 0,4 3,4
Vägunderhåll 1) 100,4 0,0 0,9
Gatuunderhåll 1) 101,6 -0,0 1,8
Banunderhåll 1) 102,0 0,1 2,0
Underhåll, totalt 1) 101,2 0,0 1,5
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.5.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2018, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, april 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2018/04/maku_2018_04_2018-05-23_tau_001_sv.html