Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, februari

Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, november 2017

Index 2000=100 Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
M-index, Totalindex exkl. brobyggnadsarbete och arbetskraftskostnader 154,1 0,0 2,4
K-index, Index för bergbyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 161,3 0,0 0,0
S-index, Index för brobyggnadsarbete exkl. arbetskraftskostnader 182,1 0,6 2,6
H-index, Index för skötsel och underhåll exkl. arbetskraftskostnader 163,8 -0,2 0,3

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anne Virokannas 029 551 3369, Pentti Wanhatalo 029 551 2685, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 20.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. november 2017, Tabellbilaga 6. M-, K-, S- och H-index 2000=100, november 2017 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.4.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2017/11/maku_2017_11_2017-12-20_tau_006_sv.html