Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2019, juni

Publicerad: 18.8.2014

Kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen ökade med 1,2 procent i juli

Enligt Statistikcentralen ökade kostnaderna inom mark- och anläggningsbranschen med 1,2 procent från juli år 2013 till juli år 2014. Årsförändringen varierade efter delindex från -1,3 procent för geokonstruktioner till 3,0 procent för betongkonstruktioner.

Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, juli 2014

Index 2010=100 Indextal Årsförändring, %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 113,0 1,2
Geokonstruktioner 109,3 -1,3
Markkonstruktioner 113,0 1,8
Bergkonstruktioner 114,0 2,5
Beläggningar 118,1 0,1
Kommunaltekniska system 111,8 0,4
Betongkonstruktioner 114,9 3,0
Tekniska och andra system 106,5 0,8
Krossarbeten 1) 112,0 0,3
Vägunderhåll 1) 112,5 0,8
Gatuunderhåll 1) 112,8 0,8
Banunderhåll 1) 111,9 1,4
Underhåll, totalt 1) 112,5 0,9
1) enstaka index

Till ökningen av totalindexet bidrog särskilt dyrare jord- och stenmaterial och högre arbetskraftskostnader under året. Kostnadsstegringen dämpades bl.a. av att priset på bitumen samt bränslen och energi gick ned.


Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 029 551 2685, Immi Ilomäki 029 551 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (226,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 18.8.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. juli 2014. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.8.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/07/maku_2014_07_2014-08-18_tie_001_sv.html