Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Jordbyggnadskostnadsindex 2020, april

Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100

Index 2010=100 Indextal 2014:04 2014:03 2013:04 2014:03 - 2014:04 % 2013:04 - 2014:04 %
Jordbyggnadskostnader, totalindex 112,8 113,1 111,8 -0,3 0,9
Geokonstruktioner 109,9 110,0 110,6 -0,1 -0,6
Markkonstruktioner 113,2 112,3 110,6 0,7 2,3
Bergkonstruktioner 113,4 113,5 110,4 -0,1 2,7
Beläggningar 116,3 119,6 120,1 -2,7 -3,1
Kommunaltekniska system 111,9 112,4 111,0 -0,5 0,8
Betongkonstruktioner 113,2 113,8 111,5 -0,6 1,5
Tekniska och andra system 107,3 107,3 106,1 0,0 1,2
Krossarbeten 1) 112,3 112,5 111,1 -0,1 1,1
Vägunderhåll 1) 112,2 111,8 111,1 0,3 1,0
Gatuunderhåll 1) 112,5 112,2 111,3 0,3 1,1
Banunderhåll 1) 112,1 111,9 110,2 0,1 1,7
Underhåll, totalt 1) 112,3 112,0 111,0 0,3 1,1
1) enstaka index

Källa: Jordbyggnadskostnadsindex. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, Immi Ilomäki 09 1734 3369, kui.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 19.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Jordbyggnadskostnadsindex [e-publikation].
ISSN=1799-4071. april 2014, Tabellbilaga 1. Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 4.6.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/maku/2014/04/maku_2014_04_2014-05-19_tau_001_sv.html