Finlands officiella statistik

Gymnasieutbildning

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet studerande i gymnasieutbildning ökade något
13.6.2018
Enligt Statistikcentralens utbildningsstatistik uppgick antalet studerande i examensinriktad gymnasieutbildning till totalt 103 800 år 2017. Antalet studerande ökade med 0,2 procent jämfört med året innan. Totalt avlades 30 200 studentexamina. Detta var 300 färre än året innan. Av de studerande och utexaminerade 58 procent var kvinnor.

Nästa offentliggörande:
18.6.2019

Beskrivning: Statistiken över gymnasieutbildningen omfattar uppgifter om läroanstalter med gymnasieutbildning: gymnasier, skolor på grundskole- och gymnasienivå och medborgarinstitut. Förhandsstatistiken, som sammanställs läroanstaltsvis, beskriver det totala antalet studerande i läroanstalter med gymnasieutbildning den 20 september. Statistiken över studerande inom gymnasieutbildningen omfattar individbaserade uppgifter om de studerande som läser gymnasiets hela kurs den 20 september. Statistiken över studentexamina omfattar uppgifter om de studerande som avlagt studentexamen under ett visst år och den separat insamlade statistiken över internationella studentexamina innehåller uppgifter om de studerande som avlagt IB-, EB- och Reifeprüfung-examen. Ämnesvalsuppgifter gällande de studerande som avslutat gymnasieutbildning samlas in separat (se Ämnesval).
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: allmänbildande utbildning, avgångsbetyg, gymnasium, studentexamen, studerande, utbildning.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Gymnasieutbildning [e-publikation].
ISSN=1799-1641. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.5.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/lop/index_sv.html