Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 13.10.2017

Rörelsevinsten för bankerna i Finland sjönk under andra kvartalet 2017, finansnettot var oförändrat

Finansnettot för kreditinstitut med bankverksamhet i Finland uppgick under andra kvartalet år 2017 till 621 miljoner euro och rörelsevinsten till 430 miljoner euro. Jämfört med året innan ökade finansnettot med en miljon euro och rörelsevinsten minskade med 169 miljoner euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2017, mn euro

I Finland verksamma bankers finansnetto och rörelsevinst, 2:a kvartalet 2005-2017, mn euro

Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jarkko Kaunisto 029 551 3551, Pekka Tamminen 029 551 2460, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (249,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 13.10.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 2:a kvartalet 2017. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 11.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2017/02/llai_2017_02_2017-10-13_tie_001_sv.html