Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Publicerad: 15.6.2012

De inhemska bankernas finansnetto sjönk med 10 procent under första kvartalet 2012

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 782 miljoner euro under första kvartalet år 2012. Finansnettot minskade med 10 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal ökade finansnettot med 3,7 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut.

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Provisionsintäkterna uppgick under årets första kvartal till 409 miljoner euro, vilket var en ökning med 2 procent jämfört med året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten steg med 154 procent jämfört med första kvartalet år 2011.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 52 miljoner euro under första kvartalet. Detta är 38 procent mindre än året innan.

Under årets första kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 827 miljoner euro, vilket är 16 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 523 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 21 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 4,0 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut, Statistikcentralen

Förfrågningar: Marja Keltanen 09 1734 3328, Susanna Laine 09 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 15.6.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2012. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2012/01/llai_2012_01_2012-06-15_tie_001_sv.html