Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 2:a kvartalet

Publicerad: 16.6.2011

De inhemska bankernas finansnetto började öka under första kvartalet 2011

De inhemska bankernas finansnetto uppgick till 868 miljoner euro under första kvartalet 2011. Finansnettot ökade med 17 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Jämfört med föregående kvartal steg finansnettot med 40 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kreditinstitutens bokslut..

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Årsförändring av inhemska bankers finansnetto efter kvartal, %

Förbättringen av finansnettot förklaras delvis av att ränteskillnaden mellan låne- och depositionsbeståndet, dvs. räntemarginalen, förbättrades. De inhemska bankernas ränteintäkter uppgick under januari–mars till totalt 1,6 miljarder euro, dvs. 105 miljoner euro mer än under föregående kvartal. Under året ökade ränteintäkterna med 224 miljoner euro. Räntekostnaderna minskade däremot under kvartalet till 699 miljoner euro, vilket är 143 miljoner euro mindre än under föregående kvartal. Under året ökade räntekostnaderna däremot med 99 miljoner euro.

Provisionsintäkterna uppgick under årets första kvartal till 402 miljoner euro, vilket var en ökning med 9 procent jämfört med året innan. Nettointäkterna av värdepappershandeln och valutaverksamheten sjönk med 60 procent jämfört med första kvartalet 2010.

Värdeminskningsförlusterna av krediter och andra ansvarsförbindelser uppgick till 84 miljoner euro under första kvartalet. Detta är 34 procent mindre än året innan.

Under årets första kvartal uppgick de inhemska bankernas rörelsevinst till 710 miljoner euro, vilket är 8 procent mer än året innan. Det sammanräknade värdet av balansräkningarna var 432 miljarder euro. Balansräkningarna ökade med 22 procent från föregående år. Det egna kapitalets andel av balansomslutningen var 5 procent.


Källa: Kreditinstitutens bokslut

Förfrågningar: Marja Keltanen (09) 1734 3328, Susanna Laine (09) 1734 3317, rahoitusmarkkinat@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Uppdaterad 16.6.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kreditinstitutens bokslut [e-publikation].
ISSN=2342-5172. 1:a kvartalet 2011. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/llai/2011/01/llai_2011_01_2011-06-16_tie_001_sv.html