Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2019, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2009, 4:e kvartalet

2009
4:e kvartalet
Offentliggöranden