Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Kreditinstitutens bokslut 2018, 4:e kvartalet

Kreditinstitutens bokslut 2008, 4:e kvartalet

2008
4:e kvartalet
Offentliggöranden
Figurer