Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Kostnadsindex för busstrafik 2014, juni

2014
juni
Offentliggöranden