Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Stegringen av kostnaderna för fastighetsunderhåll var oförändrad på 2,0 procent
19.2.2018
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,2 procent under sista kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100.

Nästa offentliggörande:
19.6.2018

Beskrivning: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen för olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: byggnader, fastigheter, fastighetsskötsel, index, kostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll revideras
19.2.2018
Kostnadsindex för fastighetsunderhåll revideras fr.o.m. uppgifterna om första kvartalet år 2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/index_sv.html

Dela