Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,2 procent på årsnivå
17.11.2017
Korrigering 17.11.2017 kl. 9:45 . Förändringsprocenten i rubriken har korrigerats (tidigare 0,6).

Nästa offentliggörande:
Inga offentliggöranden görs på svenska om denna statistik år 2017.

Beskrivning: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen för olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: byggnader, fastigheter, fastighetsskötsel, index, kostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts ut
13.6.2013
Nytt basår för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är 2010.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.11.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/index_sv.html

Dela