Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,2 procent på årsnivå
19.6.2018
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 1,2 procent under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande period år 2017. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2015=100.

Nästa offentliggörande:
19.9.2018

Beskrivning: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen för olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: byggnader, fastigheter, fastighetsskötsel, index, kostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll har reviderats
19.6.2018
Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byttes till 2015=100, när uppgifterna för det första kvartalet år 2018 publicerades 19.6.2018.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/index_sv.html

Dela