Kostnadsindex för fastighetsunderhåll

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,6 procent på årsnivå
13.9.2017
Kostnaderna för fastighetsunderhåll steg med 0,6 procent under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande period år 2016. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens kostnadsindex för fastighetsunderhåll 2010=100.

Nästa offentliggörande:
17.11.2017

Beskrivning: Kostnadsindexet för fastighetsunderhåll beskriver prisutvecklingen för olika uppdrag i samband med fastighetsskötsel, bland annat förvaltning och underhåll, skötsel av gårdsområden, städning, uppvärmning, el, vatten och avfallshantering.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: byggnader, fastigheter, fastighetsskötsel, index, kostnader.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Basåret för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll byts ut
13.6.2013
Nytt basår för kostnadsindexet för fastighetsunderhåll är 2010.

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Kostnadsindex för fastighetsunderhåll [e-publikation].
ISSN=1799-4322. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.9.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kyki/index_sv.html

Dela