Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, maaliskuu

Palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia kesä-elokuussa

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2006 kesä-elokuussa 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Kasvu kiihtyi edellisvuodesta, jolloin vastaava muutos oli 3,8 prosenttia.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 06/2006-08/2006 ja 06/2005-08/2005, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla talouden päätoimialoilla

Teollisuusyritysten maksama palkkasumma oli kesä-elokuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajankohtana. Kasvua selittää osaltaan vuodentakaisen vertailuajankohdan palkkasumman pienuus, johtuen paperialan työsuluista sekä lakosta. Tämä selittää myös puu- ja paperiteollisuuden palkkasumman voimakkaan 16 prosentin kasvun. Palkkasumma kasvoi nopeasti myös autojen ja perävaunujen valmistuksessa (8,4 %) sekä koneiden ja laitteiden valmistuksessa (7,9 %). Hitainta kasvu oli tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistuksessa (1,0 %) sekä elintarvikkeiden, juomien ja tupakan valmistuksessa (1,5 %).

Rakentamisen palkkasumma kohosi kesä-elokuussa 6,5 prosenttia. Kasvu oli yhtä nopeaa kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Kasvu muodostui talonrakentamisen 7,3 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 4,5 prosentin kasvusta.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli kesä-elokuussa 5,7 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Edellisen vuoden vastaavalla jaksolla kasvua kertyi myös 5,7 prosenttia. Kaupan alatoimialoista kasvua oli eniten vähittäiskaupassa, jossa palkkasumma kohosi 7,2 prosenttia. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 4,5 prosenttia ja autokaupassa 5,6 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasumma kasvoi 3,8 prosenttia kesä-elokuussa, kun edellisvuoden vastaava muutos oli 4,3 prosenttia. Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasummaa kertyi 9,2 prosenttia ja yksityisessä koulutuksessa 4,5 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Rahoitustoiminnassa palkkasumman kasvu kiihtyi edellisvuodesta ollen kesä-elokuussa 4,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kohosi kesä-elokuussa 6,4 prosenttia. Kasvu oli nopeampaa kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin palkkasumma kasvoi 5,4 prosenttia. Palveluiden alatoimialoista kasvua kertyi eniten kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 9,2 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6,3 prosenttia vuoden takaisesta. Muut yhteiskunnalliset ja henkilökohtaiset palvelut kasvoi 3,7 prosenttia ja kuljetus, varastointi ja tietoliikenne 3,6 prosenttia.

Työllisyyden parantuminen vauhdittaa palkkasummien kasvua

Työllisyys kääntyi nousuun vuoden 2004 kolmannella vuosineljänneksellä ja kasvu on pysynyt vakaana ollen 2006 toisella vuosineljänneksellä 1,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin vastaavana ajanjaksona. Parantunut työllisyystilanne näkyy myös palkkasummien kehityksessä. Vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä ja vuoden 2006 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät tulospalkkiot. Ansiotasoindeksin kasvu hidastui vuoden 2006 ensimmäisellä ja toisella vuosineljänneksellä aiempiin vuosineljänneksiin verrattuna.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työvoimatutkimus 2006, kesäkuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2006, 2. neljännes.


Päivitetty 16.10.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. elokuu 2006, Palkkasumma kasvoi 5,7 prosenttia kesä-elokuussa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.5.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2006/08/ktps_2006_08_2006-10-16_kat_001.html