Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Palkkasummakuvaajat 2020, huhtikuu

Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 5,8 prosenttia

Koko talouden palkkasumma oli vuoden 2005 syys-marraskuussa 5,8 prosenttia korkeampi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin. Kasvu kiihtyi selvästi edellisvuodesta, jolloin kasvu oli 4,6 prosenttia. Koko talouden palkkasumman kohoamista kiihdytti etenkin palvelualojen yritysten palkkasumman ripeä kasvu.

Palkkasumman vuosimuutos ajanjaksolla 9/2005-11/2005 ja 9/2004-11/2004, %

Palkkasumma kasvoi kaikilla toimialoilla

Teollisuudessa palkkasumman kasvu oli syys-marraskuussa 6 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Vuotta aiemmin kasvu oli 4 prosenttia. Teollisuuden palkkasummien kohoamista siivittivät useissa yrityksissä syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Teollisuuden alatoimialoista eniten palkkasummaa kasvattivat elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus (13 %), metallien jalostus (8 %) ja metallituotteiden valmistus (8 %). Vaisuinta palkkasumman kehitys oli tekstiilien ja tekstiilituotteiden valmistuksessa sekä puu- ja paperiteollisuudessa, joissa jäätiin nollakasvuun.

Rakennusalan palkkasumma kohosi syys-marraskuussa 8,4 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu muodostui talonrakentamisen 8,5 prosentin sekä maa- ja vesirakentamisen 8,1 prosentin palkkasumman lisäyksistä. Toimialan palkkasumman kasvu oli edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa ripeämpää, jolloin rakentamisen palkkasumma kohosi 6,5 prosenttia vuoden 2003 syys-marraskuusta.

Kaupan toimialalla palkkasumma oli syys-marraskuussa 6,2 prosenttia suurempi kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona, jolloin kasvua kertyi 5,6 prosenttia. Kaupan alatoimialoista vähittäiskaupassa saavutettiin 7 prosentin kasvu edellisvuoteen verrattuna. Tukkukaupassa lisäystä kertyi 5 ja autokaupassa 7 prosenttia.

Julkisella sektorilla palkkasummaa kertyi syys-marraskuussa 4,5 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvu hidastui vuotta aiemmasta, jolloin vastaava palkkasumman lisäys oli 4,7 prosenttia.

Palvelualojen (pl. kauppa) palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 6,8 prosenttia vuotta aiemmasta. Kasvu kiihtyi selvästi edellisvuodesta, jolloin vastaava kasvu oli 4,2 prosenttia. Alatoimialoista nopeinta kasvu oli kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluissa, 10 prosenttia. Majoitus- ja ravitsemistoiminnassa palkkasumma kohosi 6 prosenttia, muissa yhteiskunnallisissa ja henkilökohtaisissa palveluissa 4 ja kuljetusalalla 4 prosenttia.

Yksityisissä terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluissa palkkasumman kohoaminen jatkui ripeänä syys-marraskuussa, jolloin kasvua kertyi 8,6 prosenttia vuotta aiemmasta. Yksityisessä koulutuksessa palkkasummaa kertyi 4,8 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Rahoitusalan palkkasumman kasvu kiihtyi huomattavasti. Toimialan palkkasumma lisääntyi syys-marraskuussa 3,8 prosenttia edellisvuodesta, kun vuotta aikaisemmin rahoitustoiminnan palkkasumman kasvu oli 0,6 prosenttia.

Palkkasumman kasvu kiihtynyt vuoden 2005 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2002 alusta lähtien palkkasumman kasvu on pysytellyt 3 - 6 prosentin välillä neljännesvuosittain tarkasteltuna. Vuoden 2004 ensimmäisellä neljänneksellä palkkasummaa kasvattivat voimakkaasti, pääasiassa maaliskuussa maksetut, tulospalkkiot. Vuoden 2005 ensimmäisellä vuosipuoliskolla palkkasumma kasvoi 4 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä peräti 5,9 prosenttia vuotta aiemmasta. Kolmannella neljänneksellä palkkasumman kasvua kiihdyttivät syyskuussa maksetut tulospalkkiot. Työllisten määrä kääntyi kasvuun vuoden 2004 kolmannella neljänneksellä, ja kasvu on jatkunut myös vuoden 2005 ensimmäisillä neljänneksillä, vaikkakin kasvuvauhti hidastui kolmannella neljänneksellä. Ansiotasoindeksin kehitys on pysynyt jo pitkään tasaisena.

Koko talouden palkkasummaindeksi, palkansaajien ansiotasoindeksi ja työllisten määrä

Työlliset: Työvoimatutkimus 2005, lokakuu.
Ansiotaso: Ansiotasoindeksi 2005, 3. neljännes.


Päivitetty 17.1.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Palkkasummakuvaajat [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-6109. marraskuu 2005, Palkkasumma kasvoi syys-marraskuussa 5,8 prosenttia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktps/2005/11/ktps_2005_11_2006-01-17_kat_001.html