Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Kommunernas och samkommunernas ekonomi kvartalsvis.

Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) 1:a kvartalet 2009

  1:a kvartalet 1:a kvartalet Förändring
2009 2008 1/2008 –
1/2009
mn € mn € %
Resultaträkning:      
+ Verksamhetsinkomster 1462 1431 2,2
därav: Försäljningsinkomster 534 478 11,7
            Avgiftsinkomster 314 291 7,9
+ Tillverkning för eget bruk och förändring av produktlager 41 27 51,9
- Verksamhetsutgifter 7415 6963 6,5
därav: Löner och arvoden 2250 2157 4,3
            Köp av tjänster 3047 2741 11,2
            Material, förnödenheter och varor 355 378 –6,1
            Understöd 517 458 12,9
= Verksamhetsbidrag (+ eller -) -5911 -5505 7,4
+ Skatteinkomster 4828 4855 –0,6
+ Statsandelar 1740 1657 5,0
+ Finansieringsinkomster 115 107 7,5
- Finansieringsutgifter 66 64 3,1
= Årsbidrag (+ eller -) 705 1051 -32,9
Investeringar:      
Investeringsutgifter totalt 429 297 44.4
Investeringsinkomster totalt 85 98 -13,3
Lån:      
Lånestock, i slutet av kvartalet 8576 7684 11,6

Källa: Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi, 1:a kvartalet 2009, Statistikcentralen

Förfrågningar: Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, kuntien.talous@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.5.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kvartalsstatistik över kommunernas ekonomi [e-publikation].
ISSN=1797-6472. 1:a kvartalet 2009, Kvartalsuppgifter om kommunernas ekonomi (exkl. kommunernas affärsverk) 1:a kvartalet 2009 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktn/2009/01/ktn_2009_01_2009-05-29_tau_001_sv.html

Dela