Beskrivning

Statistiken beskriver utrikeshandeln med högteknologi varor mellan Finland och övriga länder. Statistiken omfattar uppgifter om import och export av högteknologiska produkter som helhet, efter varugrupper och efter länder.Av statistiken framgår också de här produkternas andelar av hela importen och exporten under en längre tidsperiod.Statistiken kan även omfatta internationell jämförelse mellan Finland och övriga länder. Statistiken framställs på basis av Finlands officiella utrikeshandelsstatistik, som Tullen producerar. Statistik insamlad av bl.a. Eurostat, OECD och FN kan användas i internationell jämförelse.

Statistikens hela beskrivning.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Handel med högteknologi [e-publikation].
Helsinki: Tull [hänvisat: 3.8.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktekt/meta_sv.html