Finlands officiella statistik

Kommunekonomi kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland ökade med 3,9 procent under januari - september 2019
22.11.2019
De externa verksamhetskostnaderna för kommunerna i Fasta Finland var 3,9 procent större under januari - september 2019 än under motsvarande period året innan. De externa verksamhetsintäkterna minskade med 3,7 procent. Kommunernas skatteinkomster uppgick till 17,1 miljarder euro och statsandelar till 6,7 miljarder euro. Samkommunernas externa verksamhetskostnader ökade med 8,2 procent och verksamhetsintäkterna med 7,1 procent. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik över kommunekonomin kvartalsvis, för vilken uppgifter samlades in från 80 kommuner och 69 samkommuner i Fasta Finland.

Nästa offentliggörande:
5.2.2020

Beskrivning: Statistiken över kommunekonomin kvartalsvis beskriver den kvartalsvisa utvecklingen av ekonomin i kommunerna och samkommunerna i Fasta Finland.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: inkomster, kommunekonomi, kommuner, offentlig sektor, samkommuner, skatteinkomster, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Kommunekonomi kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=2343-4120. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktan/index_sv.html