Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet döda i fallolyckor över 1 200 - största delen över 75-åringar
17.12.2018
Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog totalt över 1 200 personer i fallolyckor år 2017. Detta var över hälften av alla dödsfall vid olyckor. Under de senaste åren har särskilt männens fallolyckor ökat. Av de fallolyckor som ledde till döden drabbade fyra av fem personer över 75 år. Den vanligaste olycksplatsen var hemmet.

Nästa offentliggörande:
16.12.2019

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkoholdödlighet, barndödlighet, drogrelaterad död, dödlighet, dödlighet i olycksfall, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, neonatal dödlighet, obduktion, perinatal dödlighet, sjukdomsdödlighet, självmord, spädbarnsdödlighet, trafikdöd, våldsrelaterad dödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.11.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html