Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Allt färre i arbetsför ålder dör av sjukdomar i cirkulationsorganen
30.12.2015
Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker dog år 2014 totalt nästan 8 700 finländare i arbetsför ålder, dvs. i åldern 15 - 64 år. Av dem var omkring 5 900 män och 2 700 kvinnor. Dödligheten bland människor i arbetsför ålder har minskat med en fjärdedel på tio år. Antalet döda på grund av sjukdomar i cirkulationsorganen och olycksfall har minskat mest. Mer än hälften av människorna i arbetsför ålder som dog under år 2014 avled på grund av tumörer eller sjukdomar i cirkulationsorganen.

Nästa offentliggörande:
30.12.2016

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Dessutom upprätthåller Statistikcentralen ett arkiv över dödsattester, där det är möjligt att få dödsattestuppgifter eller kopior av dödsattester för de ändamål som anges i lag.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkohol, arbetsolycksfall, barndödlighet, dödlighet, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, obduktion, olycksfall, perinatal dödlighet, rusmedel, sjukdomar, självmord, trafikdödade, våld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 5.12.2016].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html

Dela