Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Antalet självmord minskade ytterligare år 2015
30.12.2016
Enligt Statistikcentralens statistik över dödsorsaker begicks totalt 731 självmord i Finland år 2015. Detta är omkring 60 färre än året innan. Självmordsdödligheten har minskat med 40 procent under femton år. Mest har självmorden minskat bland män i åldersgruppen 35 - 44 år. Män begår dock fortfarande självmord i betydligt större utsträckning än kvinnor: Av dem som begått självmord var tre av fyra män.

Nästa offentliggörande:
29.12.2017

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Dessutom upprätthåller Statistikcentralen ett arkiv över dödsattester, där det är möjligt att få dödsattestuppgifter eller kopior av dödsattester för de ändamål som anges i lag.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkohol, arbetsolycksfall, barndödlighet, dödlighet, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, obduktion, olycksfall, perinatal dödlighet, rusmedel, sjukdomar, självmord, trafikdödade, våld.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.12.2017].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html

Dela