Finlands officiella statistik

Dödsorsaker

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Dödsfall till följd av olyckor och våld har minskat med en femtedel på tio år
29.12.2017
Enligt Statistikcentralens uppgifter dog drygt 3 400 personer år 2016 till följd av olyckor, självmord och våld, vilket var 6 procent av alla döda. Antalet som dött på grund av dessa orsaker har minskat med en femtedel på tio år. De vanligaste orsakerna till dödsfall till följd av olyckor och våld var fallolyckor, självmord och förgiftningar genom olyckshändelse.

Nästa offentliggörande:
17.12.2018

Beskrivning: Statistikcentralen sammanställer årligen statistik över dödsorsaker och utvecklingen av dödligheten. Statistikcentralen upprätthåller också dödsattestarkivet, varifrån uppgifter ur dödsattester eller kopior av dödsattester lämnas ut för ändamål som fastställts i lag. Arkivet innehåller finländarnas dödsattester fr.o.m. år 1936. Dödsattesterna för åren 1936–1965 finns i Riksarkivet och nyare dödsattester har arkiverats vid Statistikcentralen.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: alkoholdödlighet, barndödlighet, drogrelaterad död, dödlighet, dödlighet i olycksfall, dödsattester, dödsorsaker, moderskapsdödlighet, neonatal dödlighet, obduktion, perinatal dödlighet, sjukdomsdödlighet, självmord, spädbarnsdödlighet, trafikdöd, våldsrelaterad dödlighet.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: StatFin-tidsserietabellerna gällande statistik över dödsorsaker
26.10.2006
Fr.o.m.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Dödsorsaker [e-publikation].
ISSN=1799-506X. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.7.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ksyyt/index_sv.html

Dela