Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Publicerad: 8.11.2013

Antalet konkurser ökade under januari-september med 6,2 procent från året innan

Enligt Statistikcentralens uppgifter anhängiggjordes under januari–september 2013 totalt 2 419 konkurser, dvs. 141 konkurser (6,2 procent) fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i de företag som sökts i konkurs var totalt 12 712, vilket åter är 1 986 personer (18,5 procent) fler än under motsvarande period året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 2011–2013

Anhängiggjorda konkurser under januari–september 2011–2013

Antalet anhängiggjorda konkurser ökade under januari–september inom huvudnäringsgrenarna jordbruk, skogsbruk och fiske, handel, transport och magasinering, hotell- och restaurangverksamhet samt övriga tjänster. Sett till antalet ökade konkurserna mest inom huvudnäringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen anhängiggjordes 670 konkurser, vilket är 57 konkurser (9,3 procent) fler än under motsvarande period året innan. Huvudnäringsgrenen övriga tjänster omfattar bl.a. informations- och kommunikationsverksamhet, finans- och försäkringsverksamhet, fastighetsverksamhet, verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik, uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster, utbildningstjänster, vård och omsorg; sociala tjänster samt kultur, nöje och fritid.

Antalet konkurser minskade bara inom huvudnäringsgrenen byggverksamhet. Inom näringsgrenen anhängiggjordes under januari–september 563 konkurser, vilket är 40 konkurser (6,6 procent) färre än under motsvarande period året innan.

Med anhängiggjorda konkurser avses företag, samfund och fysiska personer som sökts i konkurs under kalenderåret. Anhängiggörande av konkurs betyder inte på långa vägar alltid att ett företag eller en yrkesutövare "går" i konkurs i ordets egentliga bemärkelse. En konkurs är en komplicerad rättslig process med flera skeden i vilka förfarandet kan avbrytas.

Företag som sökts i konkurs och antalet anställda efter näringsgren (TOL 2008) under januari–september 2013 och 2012

Näringsgren Konkurser januari–september 2013 Konkurser januari–september 2012 Antalet anställda januari–september 2013 Antalet anställda januari–september 2012
Jord- och skogsbruk, fiske 69 58 211 159
Tillverkning och utvinning av mineral 263 263 2 576 2 413
Byggverksamhet 563 603 3 133 2 560
Handel 434 394 1 893 1 244
Transport och magasinering 201 195 1 197 1 134
Hotell- och restaurangverksamhet 179 143 822 612
Övriga tjänster 670 613 2 840 2 595
Näringsgrenen okänd 40 9 40 9
TOTALT 2 419 2 278 12 712 10 726

Källa: Konkurser 2013, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Miska Simanainen 09 1734 3788, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (223,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Tabellbilagor


Uppdaterad 8.11.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. september 2013. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 19.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2013/09/konk_2013_09_2013-11-08_tie_001_sv.html