Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konkurser 2019, december

Publicerad: 31.12.2008

Konkurser under januari-november 2008

Under januari-november anhängiggjordes 2 437 konkurser, vilket är nästan 16 procent fler än under motsvarande period året innan. Antalet anställda i alla företag som ansökte om konkurs var totalt 10 703, vilket är nästan 25 procent fler än året innan. Jämfört med året innan ökade antalet konkurser inom alla huvudnäringsgrenar. Mest ökade antalet konkurser inom näringsgrenen övriga tjänster. Inom näringsgrenen övriga tjänster anhängiggjordes 64 konkurser fler än året innan. Också inom näringsgrenarna handel och byggverksamhet ökade antalet konkurser betydligt. Inom näringsgrenen handel anhängiggjordes 45 konkurser och inom byggverksamheten 43 konkurser fler än året innan.

Anhängiggjorda konkurser under januari-november 2006-2008

Företag som ansökte om konkurs efter näringsgren och antalet anställda under januari- november 2008 och 2007

  Konkurser
januari-november
2008
Antalet anställda,
januari-november
2008
Konkurser
januari-november
2007
Antalet anställda,
januari-november
2007
Jord- och skogsbruk, fiske 48 121 30 101
Tillverkning, gruvdrift, energiförsörjning 269 2 831 228 1 811
Byggverksamhet 496 2 049 453 1 781
Handel 440 1 340 395 1 166
Hotell- och restaurangverksamhet 156 566 151 563
Transport, magasinering och kommunikation 198 878 174 1 181
Övriga tjänster 535 2 623 471 1 777
Näringsgrenen okänd 295 295 205 205
Konkurser / anställda totalt 2 437 10 703 2 107 8 585

Källa: Konkurser 2008, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pekka Hänninen (09) 1734 2606, oikeus.oikeusolot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 31.12.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konkurser [e-publikation].
ISSN=1798-4432. november 2008. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/konk/2008/11/konk_2008_11_2008-12-31_tie_001_sv.html