Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2019, 2:a kvartalet

Fastighetspriser 2006, 3:e kvartalet

2006
3:e kvartalet
Offentliggöranden