Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Fastighetspriser 2018, 4:e kvartalet

Fastighetspriser 2004, 1:a kvartalet

Inga dokument