Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Struktur- och bokslutsstatistik över företag.

Handelns bokslutsstatistik 2007

2007
Offentliggöranden

Dela