Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 2. Ärenden behandlade vid rättshjälpsbyråer efter åtgärd 2010

Åtgärd 2010
Totalt   48 346
Telefonråd 6 678
Juridiska råd 10 355
Förvaltningsmyndighets behandling 1 028
Upprättande av handling 10 771
Annan åtgärd 8 082
Biträdande vid behandling i domstol 535
Behandling i allmän domstol 8 427
Behandling i hovrätt 1 110
Behandling i högsta domstolen 159
Behandling i förvaltningsdomstol 551
Behandling i högsta förvaltningsdomstolen 122
Behandling i specialdomstol 528

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. 2010, Tabellbilaga 2. Ärenden behandlade vid rättshjälpsbyråer efter åtgärd 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.4.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/2010/julo_2010_2011-11-22_tau_002_sv.html

Dela