Den här statistiken har lagts ned.

Inga nya uppgifter produceras längre om denna statistik.

Tabellbilaga 1. Inkomna ärenden till rättshjälpsbyråer 2010

Ärendegrupp 2010
Ärenden totalt   71 563
Äktenskaps- och familjerättsliga ärenden 11 990
Pensions- och övriga till sociala förmåner
hörande ärenden
1 998
Hyresärenden 2 091
Lös egendom 1 132
Katastrofärenden -
Fastighetsärenden 1 748
Ärenden gällande anställningsförhållanden
och jämställdhet
1 328
Arvsärenden 11 408
Brottsärenden 8 770
Skadeståndsärenden 1 341
Skuldärenden 2 709
Skuldsanering för privatpersoner 317
Övriga ärenden 4833
Rättshjälpsbeslut till privata ombud 21 898

Källa: Rättsstatistik, Statistikcentralen

Förfrågningar: Heli Hiltunen (09) 1734 3314, oikeus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma


Uppdaterad 22.11.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentlig rättshjälp [e-publikation].
ISSN=1798-5390. 2010, Tabellbilaga 1. Inkomna ärenden till rättshjälpsbyråer 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/julo/2010/julo_2010_2011-11-22_tau_001_sv.html

Dela