Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä 1995-2010 1)

  Miljoonaa euroa Prosenttia BKT:sta
Valtio              Paikallishallinto Sosiaaliturva-
rahastot
Yhteensä Valtio Paikallishallinto Sosiaaliturva-
rahastot
Yhteensä
1995 -10 865 1 281 3 671 -5 913 -11,3 1,3 3,8 -6,2
1996 -7 663 938 3 226 -3 499 -7,7 0,9 3,3 -3,5
1997 -4 002 -603 3 077 -1 528 -3,7 -0,6 2,9 -1,4
1998 -1 745 -313 3 809 1 751 -1,5 -0,3 3,3 1,5
1999 -1 445 -243 3 593 1 905 -1,2 -0,2 2,9 1,6
2000 3 502 204 5 325 9 031 2,7 0,2 4,0 6,8
2001 2 015 -661 5 555 6 909 1,4 -0,5 4,0 5,0
2002 1 348 -587 4 928 5 689 0,9 -0,4 3,4 4,0
2003 322 -1 069 4 297 3 550 0,2 -0,7 3,0 2,4
2004 205 -1 262 4 558 3 501 0,1 -0,8 3,0 2,3
2005 368 -1 230 5 115 4 253 0,2 -0,8 3,3 2,7
2006 -130 -611 7 386 6 645 -0,1 -0,4 4,5 4,0
2007 1 736 -326 7 904 9 314 1,0 -0,2 4,4 5,2
2008 1 091 -722 7 419 7 788 0,6 -0,4 4,0 4,2
2009* -7 825 -1 109 4 432 -4 502 -4,6 -0,6 2,6 -2,6
2010* -9 195 -500 5 268 -4 427 -5,1 -0,3 2,9 -2,5
1) * Ennakkotieto


Lähde: Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mika Sainio (09) 1734 2686, Mira Lehmuskoski (09) 1734 2708, rahoitus.tilinpito@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö


Päivitetty 1.3.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-5892. 2010, Liitetaulukko 1. Julkisyhteisöjen EDP-alijäämä 1995-2010 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jali/2010/jali_2010_2011-03-01_tau_001_fi.html