Liitetaulukko 30b. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät, merkitys suuri tai kohtalainen, toimialan mukaan 2012-2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten luku-
määrä
Nykyinen tai tuleva ympäristö-
innovaatioiden kysyntä
Yrityksen
maineen
parantaminen
Vapaaehtoiset toimet, aloitteet
tai hankkeet
ympäristön hyödyksi
Korkeat energia-,
vesi- tai
materiaali-
kustannukset
Julkisten
hankinta-
sopimusten vaatimuksiin vastaaminen
% % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 12 27,0 100,0 76,4 62,8 0,0
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 145 32,2 65,5 53,7 70,6 26,0
13 Tekstiilien valmistus 21 55,4 64,9 55,4 55,4 29,7
14 Vaatteiden valmistus 9 10,6 21,3 21,3 21,3 10,6
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 4 0,0 75,0 75,0 50,0 25,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 85 67,6 71,5 71,5 48,9 24,1
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 42 45,3 65,5 63,2 66,1 13,3
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 46 55,3 73,7 73,7 72,5 58,7
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 64 39,4 56,9 54,2 53,5 13,2
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 81 59,9 59,3 49,5 64,7 11,6
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 62 54,4 59,8 56,4 84,3 41,8
24 Metallien jalostus 19 26,7 41,5 32,6 53,3 14,8
25 Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 322 35,3 57,0 39,3 57,7 22,4
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 62 45,7 71,8 64,6 61,3 24,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 77 48,1 55,4 54,2 57,0 38,2
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 225 40,9 47,1 37,0 57,0 15,5
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 25 28,3 51,5 46,3 86,0 32,4
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 21 40,7 86,1 86,1 81,9 30,1
31 Huonekalujen valmistus 56 56,5 62,4 57,7 44,1 51,7
32 Muu valmistus 27 41,1 46,3 53,7 60,0 20,0
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 24 69,1 52,7 41,2 62,4 45,4
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 58 39,8 72,0 66,6 66,1 31,8
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 8 44,0 44,0 86,0 44,0 44,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 40 29,8 73,8 71,2 52,8 28,8
46 Tukkukauppa (pl, moottoriajoneuvot ja -pyörät) 383 47,6 61,3 52,8 52,1 36,0
49-52 Kuljetus ja varastointi 251 35,4 63,0 39,6 62,7 38,5
53 Posti- ja kuriiritoiminta 4 55,6 100,0 55,6 55,6 27,8
58 Kustannustoiminta 38 11,5 34,5 34,5 54,9 0,0
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 10 0,0 13,8 13,8 43,1 0,0
61 Televiestintä 30 5,6 40,5 27,9 37,8 34,9
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 177 23,7 37,9 31,0 24,6 30,0
63 Tietopalvelutoiminta 19 54,9 63,8 54,9 36,6 45,5
64 Rahoituspalvelut 50 23,9 52,5 41,4 26,7 4,8
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 20 25,6 35,9 65,4 15,4 5,1
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 22 39,4 34,8 39,4 65,2 34,8
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 159 48,8 57,3 45,8 27,2 44,0
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 20 6,6 28,1 37,8 37,6 16,3
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 28 0,0 24,3 17,1 41,4 41,4
Kaikki toimialat 2746 40,0 57,0 47,8 53,5 28,9
05-39 Teollisuus yhteensä 1535 43,1 59,9 51,6 60,6 25,5
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1211 36,0 53,4 42,9 44,5 33,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 30b. Ympäristöhyötyjä tuottavien innovaatioiden käyttöönottoon vaikuttaneet tekijät, merkitys suuri tai kohtalainen, toimialan mukaan 2012-2014, osuus ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_038_fi.html