Suomen virallinen tilasto

Innovaatiotoiminta

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Yli puolet innovoineista ilmoitti ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita
2.6.2016
Yli puolet vuosina 2012 - 2014 innovaatioita käyttöönottaneista yrityksistä otti ilmoituksensa mukaan käyttöönsä ympäristöhyötyjä tuottavia innovaatioita. Teollisuudessa osuus oli 71 prosenttia ja palveluissa 50 prosenttia innovoineista. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta vuosina 2012 - 2014, mikä oli osa laajempaa EU-tutkimusta.

Seuraava julkistus:
12.4.2018

Kuvaus: Joka toinen vuosi toteutettava yritysten innovaatiotoiminta -tutkimus on osa Eurostatin koordinoimaa, kaikissa EU:n jäsenmaissa toteutettavaa yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS). Innovaatiotutkimuksen keskeisenä tavoitteena on selvittää yritysten harjoittaman innovaatiotoiminnan yleisyys sekä kartoittaa innovaatiotoimintaan liittyviä piirteitä ja toimenpiteitä. Tutkimuksessa käytetään EU-harmonisoitua tiedonkeruulomaketta sekä yhtenäisiä rajauksia ja menetelmiä. Tutkimuksen keskeiset käsitteet perustuvat OECD:n ja Eurostatin määritelmiin (Oslo Manual, Guidelines for collecting and interpreting innovation data, 3rd edition, OECD 2005). Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004) ja Euroopan Unionin asetukset edellyttävät osaltaan kyseessä olevien tietojen keruuta (Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös (No 1608/2003/EC) ja EU:n komission implementointiasetus (No 1450/2004)).
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: innovaatiot, innovaatiotoiminta, tuotekehitys, tutkimus- ja kehittämistoiminta, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Toimialaluokitus TOL 2008 otetaan käyttöön yritysten innovaatiotoiminta -tilastossa keväällä 2010
28.8.2009
Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.3.2018].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/index.html

Jaa