Liitetaulukko 27b. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten luku-
määrä
Tehokkaampi energian käyttö tai pienentynyt hiilijalanjälki
kuluttamisen
aikana
Vähäisempi ilman, veden tai maaperän saastuminen tai vähäisempi melusaaste Tuotteen
kierrätys-
mahdol-
lisuus
käytön
jälkeen
Tuotteen elinkaaren pidentä-
minen kestäväm-
pien tuotteiden myötä
Ympäristö-
innovaatioita ilmoittaneet eli vähintään jokin ympäristö-
hyödyistä
Tuotannon-
aikaisia ympäristö-
hyötyjä yrityksessä
Kuluttami-
sessa ja lopputuote-
käytössä saatuja ympäristö-
hyötyjä
% % % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 14 26,7 42,1 11,2 7,0 83,1 74,7 42,1
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 204 30,5 22,8 27,1 15,2 70,9 68,3 48,6
13 Tekstiilien valmistus 37 17,4 8,7 17,4 38,1 58,7 50,0 46,8
14 Vaatteiden valmistus 20 5,1 21,2 21,2 26,3 47,5 42,4 42,4
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 4 75,0 25,0 0,0 50,0 100,0 75,0 75,0
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 126 41,1 26,9 45,2 40,1 67,5 63,4 61,4
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 47 68,1 56,3 50,8 15,5 89,1 89,1 70,2
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 63 62,5 34,0 56,6 32,0 73,6 73,6 62,5
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 95 38,6 19,9 11,9 20,1 67,2 63,6 49,6
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 118 44,7 31,1 38,5 50,7 69,1 64,0 59,8
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 79 40,1 33,3 44,3 45,3 78,3 64,7 62,1
24 Metallien jalostus 29 34,3 26,7 32,4 36,2 64,3 58,5 40,0
25 Metallituotteiden valmistus (pl, koneet ja laitteet) 435 28,5 25,0 33,7 34,0 74,1 70,7 52,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 117 36,5 18,9 22,9 26,0 52,9 47,6 43,6
27 Sähkölaitteiden valmistus 100 57,4 36,2 41,1 62,1 76,8 72,2 68,9
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 314 48,4 34,7 27,4 49,0 71,8 53,0 68,1
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 28 62,9 66,5 26,5 47,7 87,7 87,7 87,7
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 25 50,4 50,4 38,8 28,5 83,7 83,7 76,2
31 Huonekalujen valmistus 70 39,3 25,6 29,4 52,6 80,5 72,0 63,5
32 Muu valmistus 38 23,3 27,8 14,3 24,1 71,4 71,4 47,4
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 73 28,5 19,3 16,8 26,1 33,1 28,2 28,5
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 76 41,7 24,0 23,0 22,3 77,4 77,4 51,5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 8 100,0 100,0 56,0 44,0 100,0 100,0 100,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 47 56,3 49,1 43,7 31,9 84,8 84,8 58,4
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 705 33,5 25,5 24,9 29,3 54,3 40,5 46,2
49-52 Kuljetus ja varastointi 398 47,4 39,7 24,3 25,8 63,2 58,2 54,4
53 Posti- ja kuriiritoiminta 15 13,5 13,5 13,5 6,8 24,3 24,3 13,5
58 Kustannustoiminta 91 34,8 24,8 21,8 15,6 42,0 30,5 39,6
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 27 21,0 15,9 15,9 21,0 36,9 36,9 21,0
60 Radio- ja televisiotoiminta 6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
61 Televiestintä 41 55,2 25,1 16,0 16,4 71,9 71,9 63,5
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 446 30,9 14,5 6,1 10,2 39,8 29,8 31,5
63 Tietopalvelutoiminta 43 36,7 8,2 4,0 20,3 44,7 36,5 40,7
64 Rahoituspalvelut 115 22,7 10,6 11,7 9,4 43,9 37,8 26,5
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 31 32,3 22,6 9,7 6,5 62,9 53,2 32,3
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 67 33,1 23,1 13,0 10,0 33,1 31,6 33,1
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 299 40,8 23,6 18,2 22,1 53,2 36,3 44,8
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 42 15,7 13,4 15,8 22,1 48,1 43,3 32,4
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 121 11,1 0,0 0,0 0,0 22,9 22,9 11,1
Kaikki toimialat 4611 36,9 25,7 23,9 27,3 59,6 51,5 48,1
05-39 Teollisuus yhteensä 2165 39,7 29,2 31,6 35,6 70,9 64,8 56,6
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 2446 34,4 22,7 17,2 19,9 49,5 39,7 40,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 27b. Innovaatioiden tuottamat ympäristöhyödyt toimialan mukaan 2012-2014, osuus innovaatioita markkinoille tuoneista tai käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.4.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_033_fi.html