Liitetaulukko 25. Käyttäjäinnovoinnin merkitys yrityksen innovaatiotoiminnassa 2012-2014, tekijöiden merkitys, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

  Merkitys Tuonut
markkinoille
2012–2014
tuote-
innovaatioita,
joissa
mukana
käyttäjä-
innovointia
Suuri
merkitys
Kohtalainen
merkitys
Vähäinen
merkitys
Ei
relevantti
% % % % %
Muut yritykset asiakkaina ja tuotteiden käyttäjinä
Kaikki
toimialat
Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa 5,9 16,0 20,2 58,0 15,4
Käyttäjät muokanneet olemassa olevia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 4,8 15,5 20,5 59,2 18,7
Käyttäjät kehittäneet uusia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 2,9 8,0 15,2 73,9 10,0
Teollisuus Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa 3,9 15,8 21,5 58,8 13,8
Käyttäjät muokanneet olemassa olevia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 3,6 16,6 24,2 55,7 20,5
Käyttäjät kehittäneet uusia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 2,6 9,1 18,7 69,6 12,9
Palvelut Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa 7,7 16,1 19,0 57,2 16,7
Käyttäjät muokanneet olemassa olevia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 5,8 14,6 17,2 62,4 17,2
Käyttäjät kehittäneet uusia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 3,2 7,0 12,0 77,8 7,5
Lopputuotteiden käyttäjät eli kuluttajat asiakkaina ja tuotteiden käyttäjinä
Kaikki
toimialat
Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa 2,3 8,2 13,5 76,0 6,7
Käyttäjät muokanneet olemassa olevia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 1,8 6,9 12,4 78,9 7,4
Käyttäjät kehittäneet uusia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 1,3 4,8 11,3 82,5 4,3
Teollisuus Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa 2,0 7,8 14,5 75,7 7,7
Käyttäjät muokanneet olemassa olevia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 1,0 8,2 15,3 75,5 9,8
Käyttäjät kehittäneet uusia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 1,0 5,6 13,5 79,9 6,2
Palvelut Yhdessä ideointi, kehittäminen ja sisällön tuottaminen käyttäjien kanssa 2,5 8,6 12,7 76,2 5,8
Käyttäjät muokanneet olemassa olevia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 2,6 5,7 9,8 81,8 5,3
Käyttäjät kehittäneet uusia tuotteita (yrityksellä tuotanto ja markkinoille tuonti) 1,5 4,1 9,5 84,9 2,6

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 25. Käyttäjäinnovoinnin merkitys yrityksen innovaatiotoiminnassa 2012-2014, tekijöiden merkitys, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_029_fi.html