Liitetaulukko 21a. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Jokin
maini-
tuista
datan
käyttö-
kohteista merkityk-
seltään
suuri
Jokin
maini-
tuista
datan
käyttö-
kohteista merkityk-
seltään
suuri tai
kohta-
lainen
Big data,
uusien tuotteiden kehittä-
minen
Avoin
data,
uusien tuotteiden kehittä-
minen
Big data,
tuotteiden paranta-
minen
Avoin
data,
tuotteiden paranta-
minen
Data,
prosessi-
innovaa-
tioiden
kehittä-
minen
% % % % % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 75 5,1 16,6 2,1 11,3 0,0 7,8 5,1
10-11 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 355 4,8 21,7 2,8 4,8 5,6 2,7 5,5
13-15 Tevanake-teollisuus 100 3,2 20,1 10,7 1,0 10,7 4,2 9,5
16-18 Puunjalostusteollisuus 455 9,9 28,6 10,3 8,1 10,3 7,3 12,7
19-22 Kemianteollisuus 316 8,9 34,0 7,7 7,0 8,9 5,5 16,1
24-25, 28-30 Metalli- ja muu konepajateollisuus 1394 6,0 22,8 3,6 4,5 4,0 4,6 9,8
26-27 Elektroniikkateollisuus 276 21,8 37,0 11,2 12,8 13,3 11,1 18,5
23, 31-33 Muu teollisuus 547 5,0 17,9 3,1 5,6 4,1 3,9 5,1
35-39 Energia- ja jätehuolto 302 17,2 41,2 14,1 14,9 14,7 14,4 17,2
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 1296 6,5 28,2 6,8 7,3 6,6 7,2 6,9
49-53 Kuljetus ja varastointi 1332 4,8 16,8 4,8 4,9 4,4 5,1 5,7
58 Kustannustoiminta 159 10,8 44,8 21,5 16,4 22,3 12,6 12,9
59-60 Ohjelmatuotanto ja kustantaminen, radio- ja televisiotoiminta 86 5,9 25,2 3,7 3,7 3,7 2,1 7,2
61 Televiestintä 66 7,6 43,2 17,2 23,5 11,9 10,4 17,0
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 562 23,6 56,0 31,2 12,9 28,6 12,1 30,3
63 Tietopalvelutoiminta 59 26,9 47,6 17,8 2,9 26,7 8,9 32,8
64-66 Rahoitus- ja vakuutustoiminta 375 19,8 44,1 23,2 14,8 24,5 14,0 15,7
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 563 10,7 33,6 9,3 15,4 8,9 15,4 16,0
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 62 14,9 39,4 12,8 14,4 7,5 12,2 19,7
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 196 17,6 46,4 24,3 10,3 18,0 7,9 15,6
Kaikki toimialat 8576 9,6 29,3 9,5 8,3 9,5 7,6 11,6
05-39 Teollisuus yhteensä 3820 8,4 25,9 6,1 6,8 6,9 6,0 10,7
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 4756 10,6 32,0 12,2 9,4 11,5 8,9 12,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 21a. Big datan ja julkisen sektorin avoimen datan hyödyntäminen toimialan mukaan 2012-2014, merkitys suuri tai kohtalainen, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_022_fi.html