Liitetaulukko 17. Julkiset hankinnat ja innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä

Toimiala Henkilöstön suuruus-
luokka
Yritysten
lukumäärä
Hankinta-
sopimuksia
Hankinta-
sopimuksia
tuotteiden
tuottamiseksi
kotimaisille
julkisen
sektorin organisaatioille
Hankinta-
sopimuksia
tuotteiden
tuottamiseksi
ulkomaisille
julkisen
sektorin
organisaatioille
Innovaatio-
toimintaa,
innovaatioita
edellytettiin
hankinta-
sopimuksessa
Innovaatio-
toimintaa,
innovaatioita
ei edellytetty
hankinta-
sopimuksessa
% % % % %
Kaikki toimialat 10-49 6691 31,5 30,9 4,4 1,5 5,5
50-249 1518 36,8 36,0 8,0 2,5 9,5
250- 367 49,0 47,0 18,5 9,0 17,2
Yhteensä 8576 33,2 32,5 5,7 2,0 6,7
Teollisuus 10-49 2785 23,5 22,9 3,9 1,3 3,5
50-249 830 28,6 27,2 7,6 2,0 6,7
250- 204 41,9 38,2 22,7 7,4 14,0
Yhteensä 3820 25,6 24,6 5,7 1,8 4,8
Palvelut 10-49 3905 37,3 36,6 4,8 1,7 6,9
50-249 688 46,7 46,5 8,6 3,0 12,9
250- 163 57,9 57,9 13,2 11,0 21,1
Yhteensä 4756 39,3 38,8 5,6 2,2 8,2

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 17. Julkiset hankinnat ja innovaatiotoiminta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_017_fi.html