Liitetaulukko 16. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2012-2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista

Toimiala Yhteistyökumppani Yhteistyökumppanin sijaintipaikka Yhteis-
työtä
Suomi Muu
Eurooppa
Yhdys-
vallat
Kiina Intia Jokin
muu
% % % % % % %
Kaikki toimialat Oman konsernin yritykset 12,9 10,8 3,0 1,7 0,9 1,6 20,6
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 24,3 14,4 5,3 1,3 0,6 1,2 30,9
Yksityisen sektorin asiakkaat 26,4 11,1 3,6 1,8 1,1 3,3 29,6
Julkisen sektorin asiakkaat 16,0 2,5 0,6 0,3 0,3 0,8 16,6
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 15,6 9,2 3,2 1,5 0,3 1,2 19,8
Konsulttiyritykset ja kaupalliset laboratoriot 20,9 6,7 1,3 0,2 0,2 0,6 22,6
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 22,5 4,2 0,9 0,3 0,1 0,4 23,0
Julkiset tai yksityiset tutkimuslaitokset 17,3 4,8 1,1 0,5 0,1 0,2 18,0
Teollisuus Oman konsernin yritykset 16,8 14,2 4,1 3,2 1,4 2,4 26,5
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 28,0 18,7 4,6 1,8 1,0 1,9 35,2
Yksityisen sektorin asiakkaat 27,2 15,6 5,1 3,1 1,6 6,0 32,0
Julkisen sektorin asiakkaat 16,2 3,8 0,7 0,3 0,2 0,8 17,0
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 16,3 12,2 3,2 2,4 0,2 1,8 22,6
Konsulttiyritykset ja kaupalliset laboratoriot 25,7 9,0 1,5 0,3 0,3 1,0 27,7
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 28,9 6,1 1,5 0,6 0,3 0,8 29,7
Julkiset tai yksityiset tutkimuslaitokset 23,8 6,8 1,2 0,8 0,2 0,3 24,6
Palvelut Oman konsernin yritykset 9,8 8,2 2,1 0,6 0,5 0,9 16,0
Laitteiden, materiaalien, komponenttien tai atk-ohjelmistojen toimittajat 21,0 10,4 6,0 1,0 0,3 0,6 27,0
Yksityisen sektorin asiakkaat 25,6 6,9 2,2 0,7 0,7 0,8 27,3
Julkisen sektorin asiakkaat 15,8 1,3 0,5 0,3 0,3 0,8 16,3
Kilpailijat tai toimialan muut yritykset 15,1 6,4 3,2 0,7 0,5 0,7 17,1
Konsulttiyritykset ja kaupalliset laboratoriot 16,5 4,5 1,2 0,1 0,0 0,3 18,0
Yliopistot ja ammattikorkeakoulut 16,5 2,4 0,4 0,0 0,0 0,0 16,8
Julkiset tai yksityiset tutkimuslaitokset 11,2 2,9 0,9 0,2 0,0 0,0 11,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 16. Innovaatiotoimintaan liittyvä yhteistyö yhteistyökumppanin sijaintipaikan mukaan 2012-2014, osuus tuotteisiin ja prosesseihin liittyvää innovaatiotoimintaa harjoittaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_016_fi.html