Liitetaulukko 14. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2012-2014, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista

Toimiala Yritysten
luku-
määrä
Oma
yritys
itse
Oma
yritys
yhdessä
muiden
kanssa
Oma yritys mukauttamalla/
muokkaamalla
muiden
kehittämiä
prosesseja
Muut
yritykset
tai
laitokset
% % % %
05-09 Kaivostoiminta ja louhinta 5 73,9 73,9 52,2 21,7
10-12 Elintarvikkeiden ja juomien valmistus 107 73,3 65,9 16,8 17,2
13 Tekstiilien valmistus 31 92,5 44,9 24,3 14,0
14 Vaatteiden valmistus 10 79,8 20,2 0,0 0,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus .. .. .. .. ..
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus 98 79,1 41,2 23,5 11,7
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 40 53,4 72,8 31,2 15,4
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 38 81,8 51,4 3,9 0,0
19-21 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 64 82,8 33,5 27,5 8,1
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 81 47,9 74,6 27,0 4,3
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 47 62,8 51,2 46,2 13,7
24 Metallien jalostus 22 27,8 82,3 12,7 20,3
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 290 65,5 52,6 29,0 11,9
26 Tietokoneet sekä elektroniset ja optiset tuotteet 58 51,6 53,3 36,1 11,2
27 Sähkölaitteiden valmistus 43 74,0 62,5 44,0 15,0
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 211 69,6 60,3 11,4 13,4
29 Moottoriajoneuvojen, perä- ja puoliperävaunujen valmistus 24 55,4 51,9 23,3 0,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 16 56,1 67,4 16,3 0,0
31 Huonekalujen valmistus 33 58,5 95,0 22,8 8,0
32 Muu valmistus 20 72,9 64,3 8,6 18,6
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 36 24,9 50,2 33,7 4,8
35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 46 31,7 87,6 14,6 28,5
36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 6 17,1 80,0 17,1 20,0
37-39 Viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto 30 59,4 24,4 14,6 33,0
46 Tukkukauppa (pl. moottoriajoneuvot ja -pyörät) 332 49,2 49,2 21,4 19,9
49-52 Kuljetus ja varastointi 299 53,6 44,4 16,2 22,8
53 Posti- ja kuriiritoiminta 15 71,6 28,4 24,3 10,8
58 Kustannustoiminta 51 71,1 68,8 32,4 4,3
59 Ohjelmatuotanto, äänitteiden ja musiikin kustantaminen 12 0,0 24,3 12,2 75,7
60 Radio- ja televisiotoiminta 4 100,0 100,0 50,0 0,0
61 Televiestintä 23 70,3 63,1 56,0 19,1
62 Ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta 274 76,5 44,8 28,9 14,9
63 Tietopalvelutoiminta 19 36,6 45,1 18,3 18,3
64 Rahoituspalvelut 48 34,0 52,5 23,1 32,3
65 Vakuutus-, jälleenvakuutus- ja eläkevakuutustoiminta 16 50,8 76,2 30,2 6,3
66 Rahoitusta ja vakuuttamista palveleva toiminta 42 61,6 31,9 40,8 36,9
71 Arkkitehti- ja insinööripalvelut; tekninen testaus ja analysointi 169 44,9 43,1 17,4 20,5
72 Tieteellinen tutkimus ja kehittäminen 25 96,0 17,3 31,6 4,0
73 Mainostoiminta ja markkinatutkimus 61 68,9 61,1 46,7 31,1
Kaikki toimialat 2747 60,9 52,1 23,9 16,4
05-39 Teollisuus yhteensä 1358 64,4 57,4 23,6 12,4
46, 49-53, 58-66, 71-73 Palvelut yhteensä 1389 57,5 47,0 24,3 20,3

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 14. Prosessi-innovaatioiden kehittäjät toimialan mukaan 2012-2014, osuus prosessi-innovaatioita käyttöönottaneista . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_014_fi.html