Liitetaulukko 11. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014

Toimiala Henkilöstön suuruus-
luokka
Osuudet tuoteinnovaatioita markkinoille
tuoneiden yritysten yhteenlasketusta
liikevaihdosta
Osuudet kaikkien yritysten yhteenlasketusta
liikevaihdosta
Markkinoiden
kannalta

uudet tuotteet
Ainoastaan
yrityksen

kannalta
uudet
tuotteet
Muuttamat-
tomat
tuotteet
Markkinoiden kannalta
uudet
tuotteet
Ainoastaan
yrityksen
kannalta
uudet
tuotteet
Muuttamat-
tomat
tuotteet
% % % % % %
Kaikki toimialat 10-49 7,2 13,8 79,0 1,7 3,4 94,9
50-249 5,6 10,4 84,0 2,3 4,3 93,4
250- 6,5 7,9 85,6 5,4 6,6 88,0
Yhteensä 6,4 8,8 84,8 3,9 5,4 90,7
Teollisuus 10-49 7,4 10,5 82,1 2,4 3,4 94,2
50-249 4,8 8,8 86,4 2,6 4,8 92,6
250- 8,1 9,6 82,2 7,6 9,0 83,4
Yhteensä 7,6 9,5 82,9 5,8 7,3 86,9
Palvelut 10-49 7,1 16,4 76,5 1,4 3,3 95,2
50-249 6,8 13,2 80,0 2,0 3,9 94,1
250- 2,8 4,2 93,0 1,9 2,9 95,3
Yhteensä 4,1 7,5 88,4 1,8 3,3 94,9

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 11. Tuoteinnovaatioiden ja muuttamattomien tuotteiden osuudet liikevaihdosta henkilöstön suuruusluokan mukaan 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_011_fi.html