Liitetaulukko 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä

Toimiala Tuotteiden
myynti
Yritysten
lukumäärä
Organisaatio-
innovaatioita
Markkinointi-
innovaatioita
Markkinointi-
tai
organisaatio-
innovaatioita
Tuote-,
prosessi-,
markkinointi-
tai
organisaatio-
innovaatioita
Innovaatio-
toimintaa,
laaja
määritelmä
Kaikkia
osa-
tekijöitä
% % % % % %
Kaikki toimialat Vain kotimaiset markkinat 4566 22,5 20,1 30,5 44,7 45,8 4,8
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 1477 34,7 30,8 43,8 60,2 62,5 10,5
Markkinoita EU:n ulkopuolella 2482 40,3 34,2 50,2 67,4 69,2 14,2
Markkinoita ei määritelty 51 14,6 5,4 20,0 20,0 20,0 0,0
Teollisuus Vain kotimaiset markkinat 1602 18,6 14,4 25,6 41,9 43,0 3,1
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 668 37,1 28,8 44,7 57,7 60,6 9,5
Markkinoita EU:n ulkopuolella 1537 41,7 37,2 53,8 72,0 74,1 16,5
Markkinoita ei määritelty 13 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Palvelut Vain kotimaiset markkinat 2964 24,6 23,1 33,1 46,1 47,3 5,7
Markkinoita EU-maissa ja vastaavissa, ei laajemmin 809 32,7 32,5 43,1 62,2 64,1 11,4
Markkinoita EU:n ulkopuolella 945 38,1 29,3 44,2 59,8 61,2 10,4
Markkinoita ei määritelty 38 19,5 7,2 26,6 26,6 26,6 0,0

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, Liitetaulukko 4. Markkinointi- ja organisaatioinnovaatioiden yleisyys yrityksen tuotteiden maantieteellisten markkinoiden mukaan 2012-2014, osuus yrityksistä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_tau_004_fi.html