7. Digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa 2012–2014

Tutkimuksessa tiedusteltiin nyt ensimmäistä kertaa digitalisaation merkityksestä yritysten liiketoiminnassa. Digitalisaatio määritellään tavaroiden, palveluiden, niiden tuotannon tai jakelun siirtymisenä sähköiseen muotoon.

Tulosten valossa digitalisaation voidaan arvioida vaikuttavan merkittävästi yritysten toimintaan. Kaikkiaan 38 prosenttia yrityksistä arvioi digitalisaation merkityksen markkinoinnissa joko suureksi tai kohtalaiseksi ja 36 prosenttia katsoi digitaalisten tuotteiden olevan merkittäviä yrityksen liiketoiminnalle. Noin kolmannes kaikista yrityksistä arvioi pilvipalvelut, esineiden internetin ja digitalisaation roolin tuotteiden tuottamisessa, kuten myös tuotteiden jakelussa, merkittäväksi.

Kuva 27. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnassa 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuva 27. Digitalisaation merkitys yrityksen liiketoiminnassa 2012–2014, osuus yrityksistä

Annettujen diginäkökulmien perusteella digitalisaatio näyttäytyi palvelualojen yritysten liiketoiminnalle teollisuutta tärkeämpänä. Palvelualojen yrityksistä lähes puolet, 47 prosenttia, arvioi digitaalisten tuotteiden merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi, ja 45 koki digitalisaation markkinoinnissa merkittävänä. Teollisuudessa osuudet olivat vastaavasti 22 ja 30 prosenttia.

Noin neljä palvelualojen kymmenestä yrityksestä arvotti pilvipalvelut ja digitalisaation tuotteiden tuotannossa ja jakelussa merkittäviksi. Teollisuudessa näiden merkitys oli suuri tai kohtalainen reilulle viidennekselle yrityksistä. Robotiikka, sen hyödyntäminen tuotantoprosesseissa, sen sijaan oli teollisuuden yrityksille palveluyrityksiä tärkeämpää. Teollisuuden yrityksistä sen merkityksen arvioi suureksi tai kohtalaiseksi viidennes yrityksistä palvelualoilla osuuden oltua kahdeksan prosenttia.

Toimialoittainen tarkastelu paljastaa edellistä tarkemmin ajan kuvaa digitalisaation merkityksestä. Lähes kaikilla tarkastelluilla toimialoilla valtaosa, tai vähintään merkittävä osa, yrityksistä vastasi vähintään jonkin annetuista diginäkökulmista tärkeäksi oman yrityksen liiketoiminnalle. Jollakin toimialalla on yleistä hyödyntää sosiaalista mediaa tai pilvipalveluita, toisille merkittävämpää on hyödyntää esineiden internetiä ja robotiikkaa. Toiminnan luonteen perusteella joillakin aloilla voidaan hyödyntää toisia paremmin koko digitalisaation tarjoama potentiaali. Digitaaliset tuotteet esimerkiksi olivat merkittäviä joka neljännelle yritykselle puunjalostusteollisuudessa, ja ohjelmistotoimialalla 85 prosentille yrityksistä. Elintarviketeollisuudessa noin joka kolmas yritys arvioi digitalisaation merkittäväksi tuotteiden markkinoinnissa, rahoitus- ja vakuutustoiminnassa vastaava osuus oli 65 prosenttia.

Kuva 28. Digitaaliset tuotteet yrityksen liiketoiminnassa merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuva 28. Digitaaliset tuotteet yrityksen liiketoiminnassa merkitykseltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 29. Esineiden internetin merkityksltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet yritykset toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Kuvio 29. Esineiden internetin merkityksltään suureksi tai kohtalaiseksi arvioineet yritykset toimialoittain 2012–2014, osuus yrityksistä

Yritykset, jotka tutkimuksessa ilmoittivat innovaatiotoimintaa, ilmoittivat myös muita yleisemmin digitalisaation hyödyntämisestä ja sen merkittävyydestä yrityksen liiketoiminnassa. Innovaatiotoimintaa ilmoittaneista digitaalisten tuotteiden merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi arvioi lähes puolet yrityksistä, kun ei-innovatiivisista yrityksistä vastaavan arvion teki noin joka viides. Pilvipalveluiden hyödyntämisessä osuudet olivat vastaavasti 43 ja 20 prosenttia, digitaalisaatiosta markkinoinnissa 51 ja 22 prosenttia tai esineiden internetin osalta 41 ja 24 prosenttia.

Kuvio 30. Digitalisaation merkitys yrityksissä, jotka ilmoittivat innovaatiotoimintaa 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Kuvio 30. Digitalisaation merkitys yrityksissä, jotka ilmoittivat innovaatiotoimintaa 2012–2014, osuus innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä

Kuvio 31. Digitalisaation merkitys yrityksissä, jotka ilmoittivat ettei yrityksellä ollut innovaatiotoimintaa 2012–2014, osuus ei-innovoineista yrityksistä

Kuvio 31. Digitalisaation merkitys yrityksissä, jotka ilmoittivat ettei yrityksellä ollut innovaatiotoimintaa 2012–2014, osuus ei-innovoineista yrityksistä

Lähde: Innovaatiotoiminta 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 029 551 3263, Heidi Pirkola 029 551 3246, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 2.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2014, 7. Digitalisaatio yritysten liiketoiminnassa 2012–2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2014/inn_2014_2016-06-02_kat_007_fi.html