Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Julkaistu: 18.1.2005

Energiatoiminnan osakeindeksin kuukausikeskiarvo kasvoi edelleen 7 prosentilla

Energiatoiminnan osakeindeksin kuukausikeskiarvo oli 2046. Kasvua on ollut lähes kaikkina vuoden 2004 kuukausina. Edellisen vuoden joulukuuhun verrattuna pisteluku lähes kaksinkertaistui. Muutaman prosenttiyksikön kasvua oli myös pankit ja rahoitus, kuljetus ja liikenne -osakeindeksien keskiarvoissa. Rakentamisen sekä tele- ja elektroniikan osakeindeksien keskiarvot supistuivat n. 4 prosentilla joulukuussa

HEX -osakeindeksin kuukausikeskiarvojen muutos vuoden aikana, % (muutos joulukuusta 2003 joulukuuhun 2004)

kuva

Lähde: Rahoitusmarkkinoiden kuukausisarjat, tammikuu 2005, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tuulikki Lund, (09) 17343325 ja Matti Virkkunen, ( 09) 17343550, rahoitusmarkkinat@tilastokeskus.fi

Kuviot

Päivitetty 18.1.2005

Viittausohje:

Tilasto: HEX -osakeindeksi [verkkojulkaisu].
joulukuu 2004. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.4.2021].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hex/2004/12/hex_2004_12_2005-01-18_tie_001.html