Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Käsitteet ja määritelmät

Viittausohje:

Tilasto: HEX -osakeindeksi [verkkojulkaisu].
Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/hex/kas.html