Medlemmarna i Europaparlamentet efter parti och land i juli 2004

Medlemmarna i Europaparlamentet efter parti och land i juli 2004

   Landet Förkortningen av den politiska grupperingen härstammar från det franskspråkiga namnet
PPE-DE PSE ELDR Verts/ALE GUE/NGL EDD UEN Övriga Totalt
Totalt 268 200 88 42 41 37 27 29 732
AT Österrike 6 7 - 2 - - - 3 18
BE Belgien 6 7 6 2 - - - 3 24
CY Cypern 3 - 1 - 2 - - - 6
CZ Tjeckien 14 2 - - 6 1 - 1 24
DE Tyskland 49 23 7 13 7 - - - 99
DK Danmark 1 5 4 1 1 1 1 - 14
EE Estland 1 3 2 - - - - - 6
ES Spanien 24 24 2 3 1 - - - 54
FI Finland 4 3 5 1 1 - - - 14
FR Frankrike 17 31 11 6 3 3 - 7 78
GB (UK) Storbritannien 28 19 12 5 1 11 - 2 78
GR (EL) Grekland 11 8 - - 4 1 - - 24
HU Ungern 13 9 2 - - - - - 24
IE Irland 5 1 1 - 1 1 4 - 13
IT Italien 24 16 12 2 7 4 9 4 78
LT Litauen 2 2 7 - - - 2 - 13
LU Luxemburg 3 1 1 1 - - - - 6
LV Lettland 3 - 1 1 - - 4 - 9
MT Malta 2 3 - - - - - - 5
NL Nederländerna 7 7 5 4 2 2 - - 27
PL Poland 19 8 4 - - 10 7 6 54
PT Portugal 9 12 - - 3 - - - 24
SE Sverige 5 5 3 1 2 3 - - 19
SI Slovenien 4 1 2 - - - - - 7
SK Slovakien 8 3 - - - - - 3 14

Senast uppdaterad 27.7.2004

Kontaktuppgifter:
Valstatistik
Telefon (09) 1734 1
E-post: vaalit.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Europaparlamentsval [e-publikation].
ISSN=1798-2901. 2004, Medlemmarna i Europaparlamentet efter parti och land i juli 2004 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 6.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/euvaa/2004/euvaa_2004_2004-07-27_tau_002_sv.html