Liitetaulukko 2. Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun oppilaiden saama osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus sekä avustaja- ja tulkitsemispalvelut 2015 1)

Oppilaan tuki sisältäen Tehostettua tukea saaneet oppilaat Osuus tehostettua tukea saaneista oppilaista, % Erityistä tukea saaneet oppilaat Osuus erityistä tukea saaneista oppilaista, % Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat Osuus tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, %
Osa-aikaista erityisopetusta 34 350 74,9 14 927 37,3 49 277 57,4
Tukiopetusta 25 663 56,0 13 481 33,7 39 144 45,6
Avustaja- ja/tai tulkitsemis-
palveluja
17 856 38,9 22 467 56,2 40 323 47,0
Muita kuin edellä mainittuja tukimuotoja 11 679 25,5 11 053 27,6 22 732 26,5
1) Oppilaan saama tehostettu tai erityinen tuki voi sisältää useita tukimuotoja, esimerkiksi sekä osa-aikaista erityisopetusta että avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja.

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2015, Liitetaulukko 2. Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoulun oppilaiden saama osa-aikainen erityisopetus, tukiopetus sekä avustaja- ja tulkitsemispalvelut 2015 1) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.7.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_002_fi.html