Liitetaulukko 6. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2012

Oppiaineiden oppimäärät / toiminta-alueittain opiskelu Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Kaikkien aineiden oppimäärät ovat yleisopetuksen oppimääriä 12 050 5 694 61 17 805 44,4
Yhden oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 273 3 402 24 5 699 14,2
Kahden tai kolmen oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 357 2 556 22 4 935 12,3
Vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 4 720 4 706 110 9 536 23,8
Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 1 348 705 53 2 106 5,3
Yhteensä 22 748 17 063 270 40 081 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 12.6.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2012, Liitetaulukko 6. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_006_fi.html