Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2012

Ämneslärokurser/studier enligt verksamhetsområde Årskurser
1–6
Årskurser
7–9
Tilläggs-
undervisning
Totalt Totalt, %
Allmän lärokurs tillämpas på lärokurserna i alla ämnen (inga individuella lärokurser) 12 050 5 694 61 17 805 44,4
Individuell lärokurs i ett ämne 2 273 3 402 24 5 699 14,2
Individuell lärokurs i 2–3 ämnen 2 357 2 556 22 4 935 12,3
Individuell lärokurs i minst fyra ämnen 4 720 4 706 110 9 536 23,8
Eleven studerar enligt verksamhetsområde 1 348 705 53 2 106 5,3
Totalt 22 748 17 063 270 40 081 100,0

Källa: Utbildning. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala


Uppdaterad 12.6.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Specialundervisning [e-publikation].
ISSN=1799-1609. 2012, Tabellbilaga 6. Elever med särskilt stöd i grundskolans årskurser 1–9 och inom tilläggsundervisning efter lärokurser i läroämnen 2012 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/erop/2012/erop_2012_2013-06-12_tau_006_sv.html